Enquête reststromen agrariërs in Noord-Nederland

Enquête reststromen agrariërs in Noord-Nederland

14 mei 2021

Uw verspilde oogst is geld waard!

VerspillingsMarkt doet samen met Hanzehogeschool Groningen onderzoek naar reststromen bij agrariërs in Noord-Nederland om nieuwe producten te ontwikkelen en marktkansen te creëren.

Bent u agrariër in Noord-Nederland? Vul dan de enquête in op www.grien.nl/onderzoek en ontvang een fles berenburg als dank (eerste 100 respondenten)!