Interview VerspillingsMarkt voor CAN-DO-IT project

Interview VerspillingsMarkt voor CAN-DO-IT project

10 december 2021

Op vrijdag 10 december is VerspillingsMarkt geïnterviewd door Anne Hoogstra voor het project CAN-DO-IT van Wageningen University & Research.

Het interview had als doel om toe te lichten wat er in de regio gebeurd op het gebied van kringlooplandbouw en ook wat voor obstakels initiatieven zijn tegengekomen bij het opzetten van hun initiatief. Dit kan helpen om deze obstakels aan te kaarten bij bijvoorbeeld beleidsmakers, zodat kringloopinitiatieven beter kunnen worden ondersteund en gestimuleerd.

VerspillingsMarkt blijft betrokken bij het verdere onderzoek en is benieuwd naar de uitkomsten!