Mis-Verkiezing Fjild

Mis-Verkiezing Fjild

10 Januari 2021

De winnares van de eerste Mis-Verkiezing! Studenten Communicatie van NHL Stenden hebben op een ludieke manier buitenbeentjes en misvormde groentes onder de aandacht gebracht met Fjild!

Vindt u Miss Wortel ook een echte beauty?