Onderzoek reststromen op de Landbouwbeurs in Leeuwarden

Onderzoek reststromen op de Landbouwbeurs in Leeuwarden

8 december 2022

Samen met studenten Bedrijfskunde van de Hanzehogeschool is er onderzoek gedaan naar reststromen in de landbouw, hiervoor zijn een aantal boeren benaderd met vragen over de behoefte naar een online platform of een ‘korte keten’ bijvoorbeeld het netwerk Boeren voor Buren.

Bij de voedselproductie eindigde gemiddeld 12,9% in een reststroom, de reststroom wordt meestal verwerkt tot diervoeding, maar in sommige gevallen ook tot nieuwe producten of gedoneerd aan de voedselbank. Andere verwerkingsvormen zijn: op het land laten liggen, composteren, vergisten of sorteren. Aan de hand van het onderzoek wordt een businesscase opgezet voor VerspillingsMarkt om de reststromen van agrariërs te verwaarden.