Nieuws

1 mei 2022

Op 1 mei 2022 is het Stop Food Waste Day, een dag die in het teken staat van het onder de aandacht brengen van voedselverspilling. De dag is een initiatief van Compass Group, een van de grootste cateraars ter wereld en wereldleider op het gebied van foodservice. Gelukkig zijn zij niet het enige bedrijf dat food waste als een belangrijke uitdaging ziet!

Maar hoeveel voedsel verspillen wij eigenlijk? Een derde van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen komt voort uit het voedselsysteem. Tegelijkertijd wordt een derde van als het voedsel dat we produceren weggegooid. Daarmee is voedselverspilling tegengaan de nummer één oplossing tegen klimaatverandering. Zou er geen waste zijn, dan zou wereldwijd de CO2-uitstoot met 10% afnemen. En besparen we jaarlijks 1,4 miljard hectare land – een gebied dat groter is dan heel Europa en op dit moment gebruikt wordt om eten te produceren dat we vervolgens weggooien. Met dat voedsel dat we per jaar verspillen zou je 1,26 miljard mensen kunnen voeden. Terwijl er 800 miljoen mensen honger lijden. Als we geen voedsel meer verspillen, dan zou het hongerprobleem dus opgelost kunnen worden.

In het artikel van Food Inspiration over Stop Food Waste Day worden drie innovatieve bedrijven uitgelicht voor het tegen gaan van voedselverspilling!

27 april 2022

VerspillingsMarkt stond op de Koningsmarkt van De Kruidhof Hortus van Friesland. Bezoekers konden genieten van een heerlijke tomatensoep geproduceerd met reststromen tomaten! Verder heeft VerspillingsMarkt gesproken met bezoekers om voedselverspilling onder de aandacht te brengen.

De markt stond in het teken van tuin & natuur. Er waren diverse deskundigen aanwezig om bezoekers te voorzien van tips en advies. Van tuinarchitectuur tot natuurfotografie en boomverzorging.

Ook was er voor de kinderen genoeg te doen. Kinderen konden zich laten schminken of lekker ravotten in de grote, natuurlijke speeltuin van De Kruidhof.

22 april 2022

VerspillingsMarkt gaat met een kraam op de Koningsdagmarkt van De Kruidhof Hortus van Friesland staan! Bezoekers kunnen heerlijke soepen van VerspillingsMarkt verwachten, gemaakt met reststromen van agrariërs om verspilling van deze producten onder de aandacht te brengen.

De markt staat in het teken van tuin & natuur. Er zijn diverse deskundigen aanwezig om bezoekers te voorzien van tips en advies. Van tuinarchitectuur tot natuurfotografie en boomverzorging. Ook voor de kinderen is er genoeg te doen. Kinderen kunnen zich laten schminken of lekker ravotten in de grote, natuurlijke speeltuin van De Kruidhof. Daarnaast is er een prachtige, gratis speurtocht!

Kom gezellig langs op de Koningsdagmarkt op De Kruidhof Hortus van Friesland!

18 MAART 2022

Thaïse Theodora, student aan Hogeschool Van Hall Larenstein, doet voor haar scriptie onderzoek naar de mogelijkheden om wodka te ontwikkelen uit reststromen aardappelen voor VerspillingsMarkt.
Het onderzoek beoogt inzicht te krijgen in het mogelijke productieproces en marktkansen van wodka geproduceerd met reststromen aardappelen. Gisteren heeft er een werkbezoek plaatsgevonden bij Aardappelgroothandel Greydanus in Heerenveen om meer kennis op te doen over beschikbare reststromen aardappelen. Het onderzoek is in februari gestart.

18 MAART 2022

Bent u werkzaam in retail, horeca, zorg, overheid, onderwijs of cultuur? Help ons door deze korte enquête in te vullen! Door het invullen van deze enquête helpt u ons om de behoefte naar een vraaggestuurd servicemodel voor lokaal geteelde kruiden, scheuten, kiemen en eetbare bloemen in kaart te brengen.

Bij het invullen van deze enquête ontvangt u twee vrijkaartjes voor De Kruidhof Hortus van Friesland in Buitenpost (geldig van 12-04-2022 t/m 15-10-2022) en maakt u kans op kookboek Groentebijbel van Mari Maris twv. €47,50!

Wij geven tien Groentebijbels weg onder de respondenten. U kunt kans maken tot 31 maart 2022 en winnaars worden 8 april 2022 gemaild. (Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.)

Alvast bedankt voor uw bijdrage in het onderzoek!

18 maart 2022

Bent u werkzaam in het primair of voortgezet onderwijs? Help ons door deze enquête in te vullen! Door het invullen van deze enquête helpt u ons om de behoefte naar een voedseleducatieprogramma voor leerlingen / scholieren in kaart te brengen onder onderwijsinstellingen om zodoende een programma te ontwikkelen die aansluit op de vraag.

Het project FjildLokaal is een samenwerking met Stichting Natuur Educatie Buitenpost / De Kruidhof Hortus van Friesland en Hogeschool Van Hall Larenstein om kansrijke en duurzame vernieuwing te stimuleren in de regio Noordoost Friesland. Eén van de doelstellingen van FjildLokaal is om toekomstige generaties te onderwijzen over het belang van duurzame, lokale voedselproductie en een gezond voedingspatroon door een voedseleducatieprogramma te ontwikkelen.

Vragenlijsten worden volledig anoniem verwerkt om privacy te waarborgen. De enquête bestaat uit een aantal meerkeuzevragen. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 5 minuten. Bij het invullen van deze enquête ontvangt u twee vrijkaartjes voor De Kruidhof Hortus van Friesland in Buitenpost (geldig van 12-04-2022 t/m 15-10-2022) en maakt u kans op kookboek Groentebijbel van Mari Maris twv. €47,50! Wij geven tien Groentebijbels weg onder de respondenten. U kunt kans maken tot 31 maart 2022 en winnaars worden 8 april 2022 gemaild. (Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.)

Alvast bedankt voor uw bijdrage in het onderzoek!

16 maart 2022

Op dinsdag 1 februari is Fjild VerspillingsMarkt op werkbezoek geweest bij Het Fries Landbouwmuseum in Leeuwarden om de mogelijkheden te spreken voor het bundelen van krachten voor het ontwikkelen van educatieve activiteiten. Het Fries Landbouwmuseum biedt momenteel  educatielessen aan kinderen over de voedselkringloop en cultureel erfgoed in eigen omgeving. Gekeken wordt naar mogelijkheden voor het ontwikkelen van educatieve activiteiten m.b.t. voedselverspilling en het verwaarden van reststromen. Tijdens het werkbezoek werd een rondleiding gegeven in het museum, informatie over de collecties gedeeld en gespard over mogelijkheden voor activiteiten.

Het Fries Landbouwmuseum kwam op 16 maart op werkbezoek bij Fjild VerspillingsMarkt op De Kruidhof in Buitenpost voor een vervolggesprek over de educatieve activiteiten en een samenwerking.  

7 maart 2022

Artikel: Fossylfrij Fryslân, 7 maart 2022, door redactie

Het project Verspillingsmarkt blijft stappen zetten, ditmaal met het concept FjildLokaal. Dit is een samenwerking tussen Freon Grien, Freon Van Hall Larenstein en De Kruidhof Hortus van Friesland. De bedoeling is een maatschappelijk verdienmodel te bedenken rondom lokale en duurzame voedselproductie.

Samenwerking

Het concept dient om ‘schakels in de voedselketen te inspireren en activeren om lokaal te gaan consumeren/produceren’, zo meldt onze Freon via de eigen kanalen. FjildLokaal mikt nu op het lokaal telen van kruiden, scheuten, kiemen en eetbare bloemen. Bedrijfskunde-studenten van de Hanzehogeschool Groningen gaan het project ondersteunen.

2 maart 2022

Vier studenten van de opleiding Bedrijfskunde aan Hanzehogeschool Groningen gaan onderzoek doen naar de strategische benadering van beoogde segmenten voor FjildLokaal. FjildLokaal heeft als doel om een ecologisch en maatschappelijk verdienmodel te ontwikkelen voor duurzame, lokale voedselproductie dat schakels in de voedselketen inspireert en activeert om lokaal te gaan consumeren/produceren en om toekomstige generaties te onderwijzen doormiddel van een educatieprogramma (lesmateriaal, workshops, activiteiten en lezingen) over het belang van duurzame, lokale voedselproductie en een gezond voedingspatroon.

FjildLokaal wil daarom in samenwerking met Hogeschool Van Hall Larenstein en botanische tuin De Kruidhof kruiden, scheuten, kiemen en eetbare bloemen lokaal en vraaggestuurd gaan telen om zodoende het gebruik van deze prachtige producten te stimuleren.

Met het onderzoek wordt beoogt inzicht te verkrijgen in de strategische benadering van beoogde segmenten voor het ecologisch en maatschappelijk verdienmodel van FjildLokaal.