Productieproces en locatie ontwerp stampotbrood

Productieproces en locatie ontwerp stampotbrood

14 november 2022

Studenten van Van Hall Larenstein krijgen de opdracht een productieproces- en locatie te ontwerpen op basis van eerder verworven productontwikkeling en literatuurstudie. Het proces zal voor studenten Voedingsmiddelentechnologie betrekking hebben op de productie van stampotbrood. Het procesontwerp bevat de volgende aspecten:procestechnologie, procescontrole, TQM, procesontwerp, productdefiniëring, duurzame technologie, productielogistiek, kostprijs, investeringen. Het ontwerp wordt gemaakt door een projectteam van 4-6 studenten. Elke student is verantwoordelijk voor een aantal aspecten van het ontwerp. Voor dit aspect doet de student voorstellen aan het projectteam. De gemaakte keuzes moeten verantwoord worden. In het projectteam beslissen alle leden mee over de uiteindelijke keuzes in het ontwerp. Het eindproduct van de module is een ontwerp voor een productieproces- en locatie. Dit ontwerp wordt in een rapport beschreven en mondeling gepresenteerd aan de VerspillingsMarkt.