Start onderzoek strategische marktbenadering FjildLokaal

Start onderzoek strategische marktbenadering FjildLokaal

2 maart 2022

Vier studenten van de opleiding Bedrijfskunde aan Hanzehogeschool Groningen gaan onderzoek doen naar de strategische benadering van beoogde segmenten voor FjildLokaal. FjildLokaal heeft als doel om een ecologisch en maatschappelijk verdienmodel te ontwikkelen voor duurzame, lokale voedselproductie dat schakels in de voedselketen inspireert en activeert om lokaal te gaan consumeren/produceren en om toekomstige generaties te onderwijzen doormiddel van een educatieprogramma (lesmateriaal, workshops, activiteiten en lezingen) over het belang van duurzame, lokale voedselproductie en een gezond voedingspatroon.

FjildLokaal wil daarom in samenwerking met Hogeschool Van Hall Larenstein en botanische tuin De Kruidhof kruiden, scheuten, kiemen en eetbare bloemen lokaal en vraaggestuurd gaan telen om zodoende het gebruik van deze prachtige producten te stimuleren.

Met het onderzoek wordt beoogt inzicht te verkrijgen in de strategische benadering van beoogde segmenten voor het ecologisch en maatschappelijk verdienmodel van FjildLokaal.