Verse stamppotpakketten voor Voedselbanken in Friesland

Verse stamppotpakketten voor Voedselbanken in Friesland

16 januari 2023

Rabobanken in Friesland hebben in samenwerking met De Verspillingsmarkt in Buitenpost op 16 januari 2023 verse stamppot pakketten uitgereikt aan de Voedselbanken in Friesland. Rabobank wil op deze wijze steun bieden aan de Voedselbanken die momenteel voor grote uitdagingen staan. 

“Door de huidige inflatie stijgt de behoefte aan voedselpakketten”, aldus Corry Vlasma, Business Development Manager van Rabobank. In Friesland maken op dit moment ruim 2000 huishoudens gebruik van de faciliteiten van de Voedselbank. Doordat er meer mensen gebruik maken van de voedselbank is er met enige regelmaat een tekort aan verse producten.

 

Rabobank heeft onlangs contact gelegd met De Verspillingsmarkt. Deze organisatie ontwikkelt zich als het kenniscentrum van Noord-Nederland op het gebied van voedselverspilling. Het tegengaan van verspilling wordt onder andere gedaan door producten in te zetten die om ‘cosmetische’ redenen niet aansluiten bij de wensen van de markt. “Deze producten zijn onder andere afkomstig uit akker- en tuinbouw en worden vanwege een afwijkende vorm, grootte, scheuren of vlekjes niet voor directe consumptie ingezet”, aldus Theo Jansma, aanjager bij de Verspillingsmarkt. 

Het verstrekken van de verse voedselpakketten is een eerste aanzet tot ondersteuning van de Voedselbanken in Friesland. Rabobank gaat in 2023 verder kijken in welke vorm ze de Voedselbanken kan ondersteunen. “Wij zijn als coöperatie verankerd in de lokale samenleving”, zegt Corry Vlasma. “Wij willen die samenleving graag versterken met onze kennis, ons netwerk, financiële middelen en verbindingskracht. Samen kunnen we meer bereiken. De ondersteuning van de voedselbanken is daar een mooi voorbeeld van”.