VerspillingsMarkt in Nieuwe Oogst

VerspillingsMarkt in Nieuwe Oogst

23 Augustus 2021

Op 23 augustus 2021 stond VerspillingsMarkt met een artikel in Nieuwe Oogst. Voor het artikel is een interview afgenomen met een journalist van agrarisch vakblad Nieuwe Oogst. In het artikel wordt het project en het onderzoek met Hanzehogeschool naar reststromen bij agrariërs in Noord-Nederland verder toegelicht.