Voedselverspilling

Voedselverspilling

5 november 2022

Bij voedselverspilling komen wij dit jaar veel verschillende producten tegen die om ‘cosmetische’ reden niet aansluiten bij de wensen van de markt. Deze producten zijn afkomstig uit de landbouw, akkerbouw en (glas)tuinbouw en worden vanwege een afwijkende vorm, grootte, scheuren of vlekjes niet voor directe consumptie gebruikt. De producten sluiten niet aan op de wensen van de markt, maar zijn gewoon bruikbaar voor menselijke consumptie.