Haalbaarheidsonderzoek FjildLokaal

Haalbaarheidsonderzoek FjildLokaal

6 juli 2022

Op basis van de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek FjildLokaal aan de slag! We willen het project FjildLokaal graag tot uitvoering brengen omdat dit project een unieke kans is voor de versterking van de landbouw in de regio Noordoost Friesland. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat voedseleducatieprogramma´s effectief zijn in het verhogen van kennis over voedselproductie en gezonde voeding bij kinderen. Het veldonderzoek laat zien dat kan worden geconcludeerd dat voornamelijk onderwijsinstellingen in het primair onderwijs behoefte hebben aan een voedsele ducatieprogramma voor kinderen. Door het ontwikkelen van voedseleducatiepakketten dat aansluit op de wensen en behoeften van de onderwijsinstellingen, is het educatieprogramma haalbaar en realistisch (jong geleerd is oud gedaan). Ook laten de resultaten uit het onderzoek zien dat lokale voedselproductie kan zorgen voor een beperking van verbruik voor transport, verwarming, opslag en verpakking én korteketens stimuleert. Door vraaggestuurd, lokaal te gaan telen kan een korte keten worden opgezet van producenten, leveranciers en afnemers. Voor producenten en ketenpartners resulteert dit in eerlijkere prijzen, een aanbod dat beter aansluit op de vraag en het voorkomen van verspilling. De resultaten van het veldonderzoek laten zien dat het mogelijk is om het lokale teeltproces te laten plaatsvinden (in de glazenkas) op De Kruidhof. Door de ideale ligging en samenwerking Stichting Natuur Educatie Buitenpost / De Kruidhof, Hogeschool Van Hall Larenstein en YN zijn benodigde resources, kennis en infrastructuur beschikbaar. Er kan worden geconcludeerd dat onder de segmenten retail, horeca, bedrijfsleven behoefte is, en dus vraag naar een servicemodel voor lokaal geteelde kruiden, scheuten, kiemen en eetbare bloemen. Door op de korte termijn de focus te houden op ‘lokaal’ gangbaar (dus lokaal, vraag gestuurd teeltproces) en in latere fases de focus te leggen op ‘biologisch’ (omslag naar volledig biologisch teeltproces) kan in geleidelijke stappen een omslag gemaakt worden naar een volledig biologisch teeltproces. Dit is realistischer en (financieel) verantwoordelijker. Door de partnerschap met Stichting Natuur Educatie Buitenpost / De Kruidhof, Hogeschool Van Hall Larenstein en YN zijn benodigde resources, kennis, middelen, etc. beschikbaar om het ecologisch en maatschappelijk verdienmodel te realiseren.