Marktanalyse naar de aardappel (VHL)

Marktanalyse naar de aardappel (VHL)

11 maart 2022

Dries Busscher, student Bedrijfskunde aan Hogeschool Van Hall Larenstein, heeft voor zijn minor Feeding Our Planet een marktanalyse uitgevoerd van de aardappel voor project VerspillingsMarkt.

De populariteit van de aardappel is de laatste jaren namelijk enorm gedaald. Dit komt voornamelijk door het grote aanbod alternatieven. Veel van deze alternatieven worden neergezet als “super food”, terwijl de aardappel aan de kant wordt gezet als smakeloze en zetmeelrijke dikmaker. Is het wel terecht dat wij de aardappel zo negatief beoordelen en alternatieven de hemel in prijzen? Waarom wordt er niet gekeken naar de gezondheidsvoordelen van de aardappel? Waarom wordt de aardappel niet neer gezet als een “super food”?

De verminderde vraag naar aardappelen is ook terug te vinden in de dalende marktprijzen van de aardappel en de toenemende overschotten die niet voor menselijke consumptie worden gebruikt. Tijd om nieuw leven te blazen in de aardappel dus!

Uit de marktanalyse is gebleken dat:

  • De aardappel rijk is aan Kalium en vitamine B6 en dat het een bron van vitamine C is.
  • De aardappel is op bijzonder veel manieren te verwerken. Sommige verwerkingsmogelijkheden zijn bekend, andere verwerkingsmogelijkheden kunnen nog veel populariteit winnen.
  • Voor de productie van aardappelen is er weinig water nodig en is de broeikasuitstoot zeer laag, waardoor de ecologische voetafdruk kleiner is dan bij andere gewassen.
  • De broeikasuitstoot voor de aardappelteelt ligt 85% lager tegenover de rijstteelt en 55% lager tegenover de productie van pasta.
  • Qua waterverbruik is er 130 l water nodig voor de productie van 1 kg aardappelen tegenover 2500 l voor de productie van 1 kg rijst.
  • Bij het verlangen naar duurzame en lokale voedselbronnen kan de aardappel een prima uitkomst bieden. Door meer aardappels te eten en minder rijst en pasta’s kan men zijn ecologische voetafdruk snel verkleinen.