Onderzoek Hanzehogeschool: Duurzaam aanbieden van reststromen

Onderzoek Hanzehogeschool: Duurzaam aanbieden van reststromen

27 januari 2023

Een adviesrapport door: Inez Knoop, Laurien Sanders, Anneloes Siegers, Colinda Stam, Floor Room en Silvia Tigelaar van Hanzehogeschool Groningen

Uit de resultaten van het onderzoek naar de behoefte van agrariërs naar een duurzame manier van het aanbieden van reststromen is gebleken dat agrariërs momenteel bekend zijn met duurzaamheid binnen de sector en het project VerspillingsMarkt. Agrariërs gaven aan open te staan voor verandering binnen hun onderneming, maar dit niet per se als noodzaak zien. Het duurzaam aanbieden van reststromen wordt dus ook niet gezien als een noodzaak. Echter, staat men wel voor open voor een nieuwe duurzamere manier.

Door de agrariërs is aangegeven dat het momenteel niet het juiste moment is om veranderingen door te voeren voor het duurzaam aanbieden van reststromen, gezien de druk die op de sector staat.