Rapport Workshop Fjild (Happy no Waste)

Rapport Workshop Fjild (Happy no Waste)

10 januari 2021

Studenten Communicatie van NHL Stenden hebben op een ludieke manier buitenbeentjes en misvormde groentes onder de aandacht gebracht met Fjild! Ludieke online ‘mis-verkiezing’ waar gezocht werd naar het lelijkste stukje groente of fruit.