Strategische benadering lokaal geteelde producten (Hanze Hogeschool)

Strategische benadering lokaal geteelde producten (Hanze Hogeschool)

10 juni 2022

Vanuit het bedrijf Yn is een behoefte ontstaan naar het opzetten van een rendabel verdienmodel. Yn zet zich in voor lokale productie van voedsel en wil door middel van en korte keten de Friese markt betreden. In opdracht van Yn, is er door vier studenten van de Hanzehogeschool onderzoek gedaan naar het vinden van een passend verdienmodel om de Friese markt mee te betreden.

Het doel van dit onderzoek is voor Yn een strategische benadering te bepalen van de beoogde segmenten (zowel producten, als marketing/communicatie) voor het ecologisch en maatschappelijk verdienmodel van Yn. De hoofdvraag die centraal staat in dit onderzoek luidt als volgt:

Hoe kan Yn met het project Yn de Friese markt met het best passende verdienmodel van lokaal geproduceerde producten strategisch benaderen?