Over ons

Onze visie en missie

Fjild maakt zich sterk voor de ontwikkeling van een duurzaam en circulair leven. We nemen het initiatief om kansrijke en duurzame vernieuwing te stimuleren en we dagen anderen uit tot een bijdrage en samenwerking. Fjild zoekt hierbij naar een goede balans tussen People, Planet, Profit, waarbij er evenwicht is tussen ecologische, sociale en economische doelen. Wij doen dit met onze wortels in de samenleving.

 

Fjild wil inspireren, activeren en verbinden om voedselverspilling tegen te gaan. We streven naar een gesloten voedselkringloop: voedsel verbouwen waar het voor bestemd is: humane consumptie!

Wat doen wij?

Bij voedselverspilling komen wij veel verschillende producten tegen die om ‘cosmetische’ reden niet aansluiten bij de wensen van de markt. Deze producten zijn afkomstig uit de landbouw, akkerbouw, (glas) tuinbouw en visserij en worden vanwege een afwijkende vorm, grootte, scheuren of vlekjes niet voor directe consumptie gebruikt. De producten sluiten niet aan op de wensen van de markt, maar zijn gewoon bruikbaar voor menselijke consumptie.

 

Fjild wil producten creëren waarbij de afgekeurde resten een nieuwe bestemming krijgen. Fjild wil onderzoek doen naar reststromen, zijstromen en derving en kijken welke alternatieve producten er nog van gemaakt kunnen worden.

 

Ook is Fjild actief bezig om voedselverspilling onder de aandacht van studenten te brengen, de consumenten van de toekomst. Fjild wil studenten bewust maken van het voedselverspillingsprobleem en hen activeren hier iets mee te doen.

 

Tenslotte is Fjild bezig met het opzetten van een platform, waar vraag en aanbod van voedselverspillingsproducten op kunnen worden weergeven. De stichting wil boeren verbinden met ondernemers, om de restromen in de voedselindustrie te verminderen.

Doelstellingen

 • Inspireren, activeren en verbinden om voedselverspilling tegen te gaan
 • Kringlooplandbouw stimuleren met minder verspilling
 • Een onderzoekscentrum / veldlaboratorium gerealiseerd dat binnen vijf jaar kostendekkend is om:
   • Reststromen, zijstromen, derving, oogsten in beeld gebracht en gemonitord
   • Kenniswerkplaats waar demonstraties, workshops en onderwijs worden gegeven
   • Korte ketens en nieuwe verdienmodellen gerealiseerd
   • ICT-platform voor afstemming vraag- en aanbod gerealiseerd
   • Mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt een werkplek bieden
   • Fjild wil verbinden door een fysieke markt te organiseren op festivals / streekmarkten en wil natuurlijk bewustwording en gedragsverandering realiseren.

Onze ambitie

De ambitie van Fjild is het kenniscentrum van Noord-Nederland te worden op het gebied van voedselverspilling met de focus op AGF. De stichting wil actief voedselverspilling onder de aandacht brengen en kennis en ervaringen delen. Ook wil ze samenwerkingsbanden creëren met andere bedrijven en werkgelegenheid bieden voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt.

Wat levert het op?

Het voorkomen en verminderen van voedselverspilling. Inzicht in de hoeveelheid producten die onder de reststroom, zijstroom en derving vallen. Nieuwe kwaliteitscriteria, waardoor minder producten door cosmetische redenen worden afgekeurd. Nieuwe producten die gecreëerd zijn uit reststroom, zijstroom en derving.