Onderzoek behoefte naar streekproducten

Onderzoek behoefte naar streekproducten

31 januari 2018

Onderzoeksverslag naar de behoeften van een streekproducten markt in de regio Noord-Oost Friesland en omgeving van de gemeente Leeuwarden. Dit onderzoek is uitgevoerd door studenten van O3 Leeuwarden in opdracht van Helden van de Streek. In totaal zijn er 200 respondenten in deze regio geïnterviewd en gevraagd naar hun mening over een lokale streekproductenmarkt.

De belangrijkste onderzoeksvraag in de enquête was of de ondervraagde naar een markt zou gaan waarbij alle streekproducten op een lokale plek aangeboden worden. Het antwoord hierop is erg verdeeld. 30,5% van de respondenten zegt namelijk nee op deze vraag of er belangstelling is om naar een lokale streekmarkt te gaan, tegen een 32,5% van de ondervraagden die wel naar een streekmarkt zouden gaan.

De overige 37% is neutraal en heeft (misschien) belangstelling om naar een lokale streekproducten markt te gaan. Van de 78 respondenten die streekproducten kopen hebben 65 personen belang om naar een markt te gaan waarbij al de producten uit de regio op een plek worden aangeboden.

Van alle ondervraagden die aangeven wel eens streekproducten te kopen, heeft een groot deel behoefte aan een markt waar zij deze producten kunnen kopen. Uit dit onderzoek is gebleken dat 83% van de mensen die die streekproducten kopen[1] belang hebben bij een centrale plek waar deze lokale producten worden aangeboden. Op basis van deze gegevens kunnen we concluderen dat er een redelijke behoefte is aan een streekproductenmarkt in de onderzochte regio.


[1] 78 respondenten is 100%, 68 respondenten is 82% van 78 respondenten