Onderzoeken

Onderzoeken

12 JUNI 2019 In 2018 hebben 42 vertegenwoordigers van overheden, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen in Noordoost Friesland de Regiodeal ondertekend. De Regiodeal is een samenwerking tussen deze partners met als doel het stimuleren van het Bruto Regionaal Product, de werkgelegenheid en innovatie in de regio. De economische...