Onderzoeken

Onderzoeken

8 November 2022 VerspillingsMarkt is bezig met het ontwikkelen van innovatieve voedingsproducten, die voor minstens 50% uit reststromen bestaan. De producten zijn bestemd voor humane consumptie, waardoor aansluiting bij trends en ontwikkelingen op het gebied van voeding van belang is. De reststromen die voor handen zijn,...

6 juli 2022 Op basis van de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek FjildLokaal aan de slag! We willen het project FjildLokaal graag tot uitvoering brengen omdat dit project een unieke kans is voor de versterking van de landbouw in de regio Noordoost Friesland. Uit de resultaten van...

11 maart 2022 Dries Busscher, student Bedrijfskunde aan Hogeschool Van Hall Larenstein, heeft voor zijn minor Feeding Our Planet een marktanalyse uitgevoerd van de aardappel voor project VerspillingsMarkt. De populariteit van de aardappel is de laatste jaren namelijk enorm gedaald. Dit komt voornamelijk door het grote aanbod alternatieven....

Juni 2021 In het voorjaar van 2021 hebben 4 derdejaarsstudenten Bedrijfskunde van Hanzehogeschool Groningen grootschalig onderzoek gedaan naar reststromen (aanbodkant) bij agrariërs in Noord-Nederland. Het onderzoeksgebied is vergroot naar Noord-Nederland met als reden een groter publiek aan agrariërs te bereiken. De studenten hadden voor het onderzoek...

10 januari 2021 Studenten Communicatie van NHL Stenden hebben op een ludieke manier buitenbeentjes en misvormde groentes onder de aandacht gebracht met Fjild! Ludieke online ‘mis-verkiezing’ waar gezocht werd naar het lelijkste stukje groente of fruit. Lees hier het rapport! Download ...