FjildLeer

FjildLeer

 

 

Leren is een ambacht!

FjildLeer: Educatie en voorlichting over voedselverspilling (AGF) & werkplekken beschikbaar stellen voor en begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt!

Met het project FjildLeer probeert Fjild educatie en voorlichtingen te geven over voedselverspilling (van AGF) met als doel kennis te delen, te inspireren, motiveren en activeren tot het terugdringen van verspilling. Dit doet Fjild onder andere door vele onderwijsinstellingen te betrekken voor projecten, onderzoeken, workshops, et cetera. Van praktijkleren tot aan hoger onderwijs (ROC Friese Poort, Friesland College, Nordwin, NHL Stenden, Van Hall Larenstein, Hanzehogeschool, RUG, WUR) wordt betrokken bij FjildLeer. Ook wordt met FjildLeer educatie gegeven over voedselverspilling aan (basisschool en middelbare school) kinderen op een leuke en leerzame manier! Het project heeft tevens betrokkenheid met Dutch Cuisine (Albert Kooy, Gerard Voskuilen en Willem Schaafsma) waar een nieuwe generatie duurzame koks wordt opgeleid.

 

Sociaal als norm

Naast educatie, houdt FjildLeer zich actief bezig met het beschikbaar stellen van werkplekken en begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor mensen met ‘een rugzakje’ is de arbeidsproductiviteit van ondergeschikt belang, vindt FjildLeer. Veel belangrijker is dat mensen zich veilig voelen, thuis voelen en dat de werkervaring een positieve impact heeft op het verkrijgen van werkritme, discipline zelfvertrouwen, eigenwaarde, et cetera.

Met FjildLeer wordt actief samengewerkt om mensen met ‘een rugzakje’ een stabiele en veilige werkervaringsplek te bieden. De groep wordt begeleid door ervaren en geduldige professionals. Inspireren, samenbrengen, betrokken zijn, samenwerken en gevoel van meerwaarde geven zijn sleutelwoorden van FjildLeer!