Het event van de toekomst…

Het event van de toekomst…

15 juni 2022

Voedingsdag, lokale gezonde voeding – zaterdag 18 juni jl. VerspillingsMarkt strijkt met de Karavaan nei de Takomst neer in Sibrandabuorren omdat hier wat bijzonders gebeurd. Een invulling van het nieuwe voedselsysteem van de toekomst: lokaal, lekker, biodiversiteit versterkend en met aandacht voor bodem en waterkwaliteit, ingebed in de gemeenschap.Hoe ga je nu duurzaam om met de bodem? Hoe teel je lokaal wat je lokaal nodig hebt? Waarom is Us Hôf in Sibrandabourren een werkend voorbeeld van slim telen? Permacultuur-Us Hôf heeft zich ontwikkeld tot een klein paradijs vol groenten, fruitbomen, bessenstruiken en bloemen. De Karavaan wil samen met de inwoners de route uitstippelen naar een duurzame toekomst voor Fryslân. Dit doen we door in gesprek te gaan met inwoners. Hoe houden en maken we Fryslân tot ‘it bêste plak op ierde’…De Karavaan Nei De Takomst is een initiatief van Freonen fan Fossylfrij Fryslân, SDG Netwurk Fryslân, fmf.frl en Doarpswurk om gedurende de zomer bestaande, duurzame initiatieven in het zonnetje te zetten door een podium aan te bieden voor geïnteresseerd publiek. Deelnemers gaan fossielvrij van het ene duurzame project naar het andere: lopend, fietsend, varend of rijdend.