Samenwerking Boeren voor Buren

Samenwerking Boeren voor Buren

16 februari 2023

Twee sociale pilots

Actueler dan ooit krijgen, met de hedendaagse energiecrisis en voedsel prijsstijgingen, steeds meer gezinnen hebben het moeilijk om rond te komen aan het eind van de maand. Daar willen Rabobank en Fjild VerspillingsMarkt, in Friesland verandering in brengen. Onder begeleiding van stichting Boeren voor Buren worden twee sociale pilots uitgevoerd. Met als missie om structureel gezonde, verse en betaalbare groente, fruit en kruiden van boeren uit de regio toegankelijk maken voor huishoudens met een kleine portemonnee.

Stichting Boeren voor Buren is een non-profitorganisatie en voorziet lokale, verse en betaalbare groente, fruit en kruiden voor huishoudens met een kleine portemonnee in Amsterdam en omstreken. Door de voedselketen zo kort mogelijk te houden zetten zij niet alleen in op armoedebestrijding, gezondheidsbevordering, maar eveneens op een duurzame voedselproductie.

Ook in Friesland stijgt het aantal gezinnen dat moeilijk kan rondkomen explosief met in 2020 22.900 huishoudens met een inkomen tot de lage inkomensgrens (Data Fryslân, 2021). Dit heeft consequenties voor de voedselkeuzes die mensen maken, meestal leidend tot meer ongezonde keuzes (vaak goedkoper). Tegelijkertijd hebben veel boeren in Nederland te kampen met overschotten en/of onredelijk lage prijzen voor hun groente en fruit dat bijvoorbeeld wat groter of kleiner is dan dat je normaal in winkels ziet.

In het bij elkaar brengen van enerzijds het aanbod van gezonde producten van lokale boeren en anderzijds kwetsbare bewoners voorzien van betaalbaar voedsel, zien wij een kans. Doordat we de voedselketen verkorten en met buitenbeentjes te werk gaan kunnen de Nederlandse boeren een redelijke prijs krijgen voor hun producten en huishoudens in armoede een betaalbare prijs.