VerspillingsMarkt goes Romania!

VerspillingsMarkt goes Romania!

25 & 26 oktober 2021

VerspillingsMarkt is voor het project ColorCircle op bezoek geweest bij Roemeense projectpartners. De delegatie bestond uit vertegenwoordigers van het Fjildlab, Hogeschool Van Hall Larenstein, Provincie Fryslân, Noardlike Fryske Wâlden en VerspillingsMarkt met als doel kennis en ervaringen te delen (-vanuit verschillende perspectieven) met living lab Fjildlab. In Roemenië is belangstelling voor Fjildlab, omdat men voor de verdere ontwikkeling van regio`s denkt aan de opzet van living labs.

VerspillingsMarkt presenteerde met trots het project, nieuwe ontwikkelde producten, ontwikkelingen van afgelopen jaar en ervaringen / feedback als project / ondernemer met living lab Fjildlab. Met veel interesse werd door andere producenten, agrariërs en universiteiten geluisterd naar de presentatie.

Tijdens een aantal werkbezoeken op locatie bij ondernemers, regionale organisaties én bijeenkomsten met lokale overheden is vooral kennis en ervaring uitgewisseld. Het bezoek aan Roemenië heeft geresulteerd in waardevolle kennisdeling met de Roemeense projectpartners voor het opzetten van een living lab voor verdere ontwikkeling van de regio. Voor het vervolg zijn afspraken gemaakt met Gabriëlla (Alba Julia, Roemenië) om online meetings te organiseren met geïnteresseerde agrariërs, producenten en universiteiten in VerspillingsMarkt om vragen te beantwoorden, verder kennis te delen en mogelijke samenwerkingen.