Onderzoek marktkansen producten van reststromen onder retailers en consumenten

Onderzoek marktkansen producten van reststromen onder retailers en consumenten

Januari 2021

Begin 2021 hebben 5 studenten Bedrijfskunde van Hanzehogeschool Groningen in samenwerking met VerspillingsMarkt hun onderzoek afgerond naar de marktkansen van producten gemaakt uit reststromen onder retailers en consumenten. Het onderzoek had als doel inzicht te krijgen in de behoeften en wensen van retailers en consumenten, voor het creëren van marktkansen met producten van VerspillingsMarkt.

In de externe analyse is er onderzoek gedaan naar potentiële retailers. Hieruit is gebleken dat 50% van de retailers wel behoefte heeft om circulaire voeding op te nemen in het assortiment. 31% heeft aangegeven dit ook te willen, mits dit wordt goedgekeurd door het hoofdkantoor. De koopmotieven voor retailers is onder andere dat zij willen bijdragen aan het verminderen van voedselverspilling. Dit betekent dat er een grote behoefte is onder de retailers om kansrijke producten op te nemen in hun assortiment. De verwachting is wel dat het segment die meer te besteden hebben zich sneller met circulaire voeding kunnen identificeren. Daarnaast speelt ook de marketing een ontzettend belangrijke rol bij het afzetten van deze producten en dient het product, naast de wettelijke eisen, aan een aantal andere eisen te voldoen zodat het past binnen het assortiment: Geur, smaak en kleur.

De tweede enquête is uitgezet naar de consumenten. Hieruit is gebleken dat 58% van de gevraagde consumenten bereid is om circulaire voedingsproducten te consumeren. Het koopmotief hierachter is ook om voedselverspilling tegen te gaan. Uit de consumentenenquête blijkt dat bestaande circulaire producten voornamelijk in supermarkten worden aangeschaft en deze groep gemiddeld bereid is om 5% tot 10% meer te betalen voor deze producten.

Op 8 januari 2021 hebben de studenten hun resultaten gepresenteerd op het online event: Verbind wat er al is!. Het digitale event (geheel anno 2021 en coronaproof) had de centrale vraag: Hoe zorg je ervoor – als regio, coöperatie, project, bedrijf of student – dat je de juiste partijen vindt en verbindt?