Onderzoek reststromen bij agrariërs in Noord-Nederland

Onderzoek reststromen bij agrariërs in Noord-Nederland

Juni 2021

In het voorjaar van 2021 hebben 4 derdejaarsstudenten Bedrijfskunde van Hanzehogeschool Groningen grootschalig onderzoek gedaan naar reststromen (aanbodkant) bij agrariërs in Noord-Nederland. Het onderzoeksgebied is vergroot naar Noord-Nederland met als reden een groter publiek aan agrariërs te bereiken. De studenten hadden voor het onderzoek een enquête opgesteld met vragen die inzicht geven in hoeveelheden, seizoenspatronen, huidige verwerking/verwaarding en nieuwe mogelijkheden van reststromen. De enquête is verspreid als bijlage met agrarisch vakblad Nieuwe Oogst en binnen het bestaande netwerk van VerspillingsMarkt en de studenten.

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de gemiddelde agrariër een reststroom heeft van 10%-15% die hij niet kan wegzetten op de markt om cosmetische redenen. Dit gaat voornamelijk om aardappelen, wortelen, uien, maïs, tarwe en suikerbieten en worden momenteel weggezet als diervoeding of gaan naar voedselbanken.

Op 18 juni hebben de studenten hun resultaten gepresenteerd. Tijdens de presentatie waren er ook vertegenwoordigers van Van Hall Larenstein en Agrarisch Collectief Waadrâne. De reststromen worden naar Van Hall Larenstein gebracht voor nieuwe productontwikkeling.