Nieuws

5 november 2022

Bij voedselverspilling komen wij dit jaar veel verschillende producten tegen die om ‘cosmetische’ reden niet aansluiten bij de wensen van de markt. Deze producten zijn afkomstig uit de landbouw, akkerbouw en (glas)tuinbouw en worden vanwege een afwijkende vorm, grootte, scheuren of vlekjes niet voor directe consumptie gebruikt. De producten sluiten niet aan op de wensen van de markt, maar zijn gewoon bruikbaar voor menselijke consumptie.

2 november 2022

Zes studenten van Hanzehogeschool Groningen (Bedrijfskunde) onderzoeken in samenwerking met VerspillingsMarkt, de behoefte van agrariërs in een online platform waar reststromen aangeboden worden. Vanochtend starte het onderzoek bij Tempelsteed in Engwierum.

15 oktober 2022

Zaterdag 15 oktober genoten ruim 1500 bezoekers van een prachtige Oogstdag op De Kruidhof. Een geslaagde afsluiter van een mooi seizoen! De bezoekers, waaronder veel kinderen, genoten van het gevarieerde aanbod van de vele standhouders, een fruitshow en diverse activiteiten. Er waren meerdere stands met lekkernijen. De likeurproeverij, met zelfgemaakte likeuren, bleek ook een groot succes! We kijken terug op een geslaagde dag!

11 oktober 2022

In het kader van Dutch Food Week gaat ROC Friese Poort Sneek aan de slag met ‘buitenbeentjes’… voor lekkere en gezonde soepen (aardappel en tomaat) en gezonde snacks (appel en peer)… alle producten geleverd door de partners van VerspillingsMarkt.

6 oktober 2022

VerspillingsMarkt is een uniek project in de Regio Noordoost Friesland. Wij willen met het project een belangrijke bijdrage leveren aan het terug dringen van voedselverspilling. Het terugdringen van voedselverliezen vormt een belangrijke thema in de verduurzaming van de voedselketen. De Kruidhof en regionale agrariërs willen graag aan dit project meewerken. Alle bezoekers kunnen op de Oogstdag de lekkere soepen en chips proeven van verspilde groenten…

27 september 2022

Twee groepen van 10 studenten van Van Hall Larenstein, University of Applied Sciences zijn op 27 september 2022 weer begonnen met productontwikkeling uit reststromen kruiden van De Kruidhof, tomaten van Van der Kaaij Kwekerij en aardappels en groente van Greydanus Groothandel. Dit maal gaan de studenten aan de slag met babyvoeding, brood en drankjes.

30 augustus 2022

Inspirerende ondernemersbijeenkomst Blue Zone Fryslân op De Slotplaats in Bakkeveen, waar ondernemers uit Fryslân gezamenlijk werken aan een korte keten. Ondernemers zijn geïnteresseerd om hier actief aan deel te nemen: niet praten, maar doen, vanuit passie de rol oppakken en gezamenlijk werken aan de ‘bigger picture’: gezond en gelukkig groot worden in Fryslân, wordt vervolgd.Inspirerende ondernemersbijeenkomst Blue Zone Fryslân op De Slotplaats in Bakkeveen, waar ondernemers uit Fryslân gezamenlijk werken aan een korte keten. Ondernemers zijn geïnteresseerd om hier actief aan deel te nemen: niet praten, maar doen, vanuit passie de rol oppakken en gezamenlijk werken aan de ‘bigger picture’: gezond en gelukkig groot worden in Fryslân, wordt vervolg…

29 augustus 2022

Vraag gratis het startpakket over voedselverspilling aan… Met het startpakket over voedselverspilling maken leerlingen spelenderwijs kennis met het thema voedselverspilling en duurzaam omgaan met eten. Zo krijgen kinderen waardering voor voedsel en voor degenen die het voedsel produceren. Het startpakket wordt samen met het Voedingscentrum en de Stichting Samen Tegen Voedselverspilling aangeboden voor groep 7-8.

Verspillingsvrije Week – 12-18 september

Nederlanders verspillen steeds minder voedsel. In Nederland zijn we steeds meer bezig met het thema voedselverspilling. Dat is belangrijk, want nog steeds gaat een kwart van al het geproduceerde voedsel verloren in ons land. Steeds meer mensen komen in actie tegen voedselverspilling!

www.smaaklessen.nl